Hem

Thade School Project hjälper barn i bergsbyn Thade i Nepal att gå i skolan. Att lära sig läsa och skriva skapar möjligheter till ett självständigt liv med god hälsa, ökad jämställdhet och  möjligheter att påverka. Utbildning är en  väg ut ur fattigdom och utsatthet.


Grace Academy Thade English School-byggnaden färdigställdes i maj 2015. Idag har skolan 52 elever, ungefär lika många flickor som pojkar, från förskoleklass till klass 4.  Eleverna kommer både från Thade och från byar runtomkring.  Det finns ett elevhem i Thade för de barn som har långt att gå hem efter skoldagen.


Välkommen att  följa vårt arbete!

Kontakt: info@thadeschool.org


Copyright © All Rights Reserved