Hem

Välkommen till Thade School Project, Nepal!


Thade School Project hjälper barn i bergsbyn Thade i Nepal att gå i skolan. Att lära sig läsa och skriva skapar möjligheter till ett självständigt liv med god hälsa, ökad jämställdhet och möjligheter att påverka. Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet.

Skolan byggdes mellan åren 2013-2015. Tidigare skedde undervisningen sporadiskt utomhus då det inte gick att vistas i den förfallna skolbyggnaden. Skolverksamheten var mer eller mindre nedlagd.


Idag har skolan 35 elever, ungefär lika många flickor som pojkar, från förskoleklass till klass 4. Eleverna kommer både från Thade och från byar runtomkring.  Det finns ett elevhem i Thade för de barn som har långt att gå hem efter skoldagen.

Skolan består av två separata byggnader med sex klassrum, ett bibliotek och en våning med öppen yta för idrott och danstävlingar med mera. 

Vi är mycket glada över att sedan februari 2020 ha ett skolbibliotek, tack vare alla privatpersoner som stödjer

Thade School Project. 


Skolan har även ett eget fotbollslag!

Välkommen att följa Thade School Project!

Info@thadeschool.org