Covid-19 och skolan

Covid-19 och skolan i Thade

På grund av Covid 19 har alla skolor i Nepal varit stängda en period under 2020. Anvisningarna har varit att ersätta fysiska klasser med digital undervisning.


Thade ligger i ett bergsområde på landsbygden med liten eller ingen internetmottagning. Digital undervisning har därför inte varit ett alternativ. 


Sedan juli får eleverna i stället analog distansutbildning: barnen lär sig via textböcker och projektarbeten som skall utföras i den egna hem-miljön.


Våra lärare för de äldre barnen har varit i Katmandu och Darjeeling. De förbereder nya projekt och nytt material och regelbundet mailar det till lärare som bor i Thade. En lärare reser varje vecka reser til en större by med nätverk för internet och laddar ner projekten, skriver ut dem för att sedan guida studenterna kring deras nya projekt.


Från oktober 2020 har skolorna i Nepal kunnat öppnas igen. Då våra lärare är från helt andra distrikt, har de ännu inte kunnat resa till Thade, fortsätter den analoga distansundervisningen tills vidare.