Om oss

Vi som jobbar i projektet gör det ideellt. 

Thade School-projektet är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation


Thade School Project:s mål är att

  • Se till att barn i Thade i distriktet Okhaldunga i Nepal får möjlighet till grundskoleutbildning i sin hemby.
  • Skapa en trygg och respektfull inlärningsmiljö i skolan.
  • Säkra att barnens möjligheter att delta i undervisningen är lika oavsett fattigdom, kön eller annat.


Vi vill dessutom

  • Ge universitets/högskolestudenter möjlighet att göra examensarbete/praktik i Thade, inom ramen av skolprojektet.
  • Sprida kunskap om förhållandena i Nepal.
  • Informera om hur utbildning skapar förutsättningar för bättre levnadsvidvillkor, ökad jämställdhet samt möjlighet att påverka. Detta gör vi till exempel genom fotoutställningar och föredrag.


Kontakt: info@thadeschool.org


Organisationsnummer: 802473-718