Skolbibliotek

Skolans bibliotek

I februari 2020 invigdes "Thade School Library", det vill säga skolbiblioteket i Thade.


Biblioteksprojektet initierades och genomfördes av Stein Grüner, Kari Authen och Christer Bovin. 


Tack vare det gedigna insamlingsarbetet fick skolan ett utrymme som nu är fylld med böcker. 


Ett bibliotek har många funktioner. Det kan gynna elevernas läsutveckling och informationskompetens. Det kan också användas som studieplats, för grupparbeten, återhämtning och socialt umgänge.


Målet med Thades skolbibliotek är att stötta elevernas läsutveckling,och källkritiska perspektiv samt på sikt även den digitala kompetensen. 


Thade School Project tackar initiativtagarna till detta viktiga tillskott för skolans verksamhet!